راهنمای استفاده

نام کاربری می تواند شناسه هویتی (مانند کد ملی یا شناسه ملی) و یا شناسه سرویس باشد. برای تغییر رمز عبور سرویس ADSL به سامانه مدیریت مشتریان آسیاتک مراجعه فرمایید.

در صورتی که نام کاربری یا کد ملی وارد شده در سامانه موجود باشد، یک کد برای بازیابی سریع و یک لینک جهت بازیابی رمز عبور به صورت اتوماتیک برای شما ارسال خواهد شد.