راهنمای استفاده

در صورتی که نام کاربری یا کد ملی وارد شده در سامانه موجود باشد، یک کد برای بازیابی سریع و یک لینک جهت بازیابی رمز عبور بصورت اتوماتیک برای شما ارسال خواهد شد.

در صورتی که نام کاربری وارد شده در پایگاه داده ما موجود باشد، نهایتا تا ۲ دقیقه کد بازیابی را دریافت خواهید کرد، در غیر این صورت نام کاربری صحیح وارد نشده است.